המחלקה המסחרית

משרד עורכי דין אוסטשינסקי בקיא בהתנהלות המסחרית של גופים פרטיים וציבוריים. המחלקה המסחרית מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד למן גיבושו של הרעיון העסקי לכלל תבנית מסחרית רווחית ועד לליוויו השוטף של הלקוח תוך איפיון צרכיו המיוחדים בהתחשב בטיב העסק והפרטים המרכיבים אותו. המחלקה המסחרית במשרד עורכי דין אוסטשינסקי מעניקה ייעוץ ללקוחותיה בין היתר ב:
ניהול משא ומתן מול פרטיים, חברות ורשויות לרבות משרד הבריאות, הרשות להגבלים עסקיים ורשויות המס. מיפוי מיסויי של התנהגותו העסקת של הלקוח. הסכמי תוכנה, פיתוח, סוכנות והפצה, הסכמי רכש, הסכמי מכר. כן מעניק משרד עורכי דין אוסטשינסקי ייעוץ שוטף לחברות זרות בישראל והתאמת אופי עבודתן המסחרית למסגרת המשפטית בישראל.
המחלקה המסחרית במשרד עורכי דין אוסטשינסקי עובדת בהרמוניה מול המחלקות האחרות במשרד ומעניקה ללקוחות המשרד רשת בטחון מסחרית העומדת בסטנדרטיים בינלאומיים. בקיאות בדין הישראלי והזר פתחה פתח לחברות זרות רבות להנות משירותים משפטיים אמינים ומקצועיים.
תחומי עיסוק