ליטיגציה

למשרד עורכי דין אוסטשינסקי ידע רב ועשרות שנות ניסיון בייצוגם של לקוחות פרטיים וחברות בבתי המשפט ובערכאות וטריבונלים שונים.

משרד עו"ד אוסטשינסקי מגיש בשם לקוחותיו כתבי תביעה, כתבי הגנה, המרצות פתיחה, צווי מניעה, צווי עשה ונוקט בכל הפעולות המשפטיות הנדרשות להגנה על האינטרסים של הלקוח.

למשרד הישגים משפטיים פורצי דרך בניהול הליכים משפטיים תוך מתן ייצוג משפטי מקצועי ואגרסיבי.

משרד עו"ד אוסטשינסקי מאופיין בהכרת הדינים, סדרי הדין והפרוצדורות המשפטיות המותאמות באופן אישי לצרכי הלקוח.

משרד עו"ד אוסטשינסקי עושה שימוש בהליכים המשפטיים בידע וביכולת הביטוי המרשימה של עורכי הדין במחלקת הלטיגציה ובתי המשפט של המשרד, תוך הצגה מרשימה של תביעות הלקוח או טענות ההגנה שלו.

עו"ד אוסטשינסקי, בנסיונו הרב, מכיר את כל הטריבונלים המשפטיים והרכביהם, עובדה שיש בה כדי לתרום תרומה משמעותית להופעה בבתי המשפט ולקידום האינטרסים של הלקוח.

מחלקת הליטיגציה במשרד עורכי דין אוסטשינסקי מעניקה ייצוג ללקוחות ישראליים ובינלאומיים בערכאות משפטיות ובמוסדות גישור ובוררות בכל ענפי המשפט האזרחי.
תחומי עיסוק