דיני משפחה

דיני המשפחה הינם ענף מענפי הדין האזרחי.

תחום זה דורש מומחיות ובקיאות מקסימלית בחוקים, בהלכות ובפרקטיקה המקובלת. בעיקר בתחום זה חשוב לבחור בעורך דין מיומן לאור העובדה שההליך המשפטי במסגרתו באים יחסי בני הזוג לקיצם, יקבע קביעות משמעותיות לגבי בני הזוג וילדיהם.

ההליך המשפטי בתחום דיני המשפחה ישפיע ישירות על מצבם הכלכלי של בני הזוג בשנים הבאות לחייהם, על אופי מסגרות החינוך בהם יחונכו ילדי בני הזוג, על הסדרי הביקור ועל מקום המגורים.

חשיבות בחירת עורך דין מומחה בתחום מקבלת משנה תוקף בעיקר כאשר בתא המשפחתי מצויים ילדים מתחת לגיל 18. לעיתים משמעות הגשת כתבי בית הדין לערכאה מסויימת ולא לאחרת, עשויה להיות גורלית לגבי בני הזוג וילדיהם.

מחלקת דיני מעמד אישי ודיני משפחה במשרד עורכי דין אוסטשינסקי הינה מן המחלקות המקצועיות והמיומנות ביותר בישראל.

למשרד עו"ד אוסטשינסקי היכרות ארוכת שנים עם הדין ונסיון עשיר בבתי הדין ובבתי המשפט השונים הקנו לעורך הדין אוסטשינסקי שם של מומחה בתחום דיני המשפחה.

משרד עורכי דין אוסטשינסקי בקיא בהכנת הסכמי גירושין, הסכמי ממון, הגשת תביעות למזונות, תביעות לשלום בית, תביעות לפירוק שיתוף בנכסים משותפים, ובהשגת תוצאות חסרות תקדים בגובה מזונות אישה וילדים.

לזכותו של עורך דין אוסטשינסקי נזקפו כמה פסקי דין תקדימיים בדיני משפחה לרבות מחד, השגת מזונות אישה חודשיים בגובה של 16,000 ₪ פס"ד שרון. ומאידך השגת פס"ד מזונות לבעל בגין 4 ילדים לסך של 1500 ₪ לחודש בלבד.

מחלקת דיני המשפחה במשרד עורך דין אוסטשינסקי עוסקת בגיבוש האסטרטגיה המשפטית לפי צרכי הלקוח וטובת הילדים, תוך הגנה על האינטרסים של הגבר המתגרש או האשה המתגרשת לפחי העניין.

במשרד עו"ד אוסטשינסקי מחלקת עזבונות וירושות אשר צברה נסיון עשיר ורב שנים בעריכת צוואות, ניהול עזבונות, מאבקי ירושה, סכסוכים בתוך המשפחה פס"ד מאירי, עזבונות בחו"ל, תביעות אבהות, תביעו משמורת, ירושות.

למשרד עו"ד אוסטשינסקי נסיון רב והצלחות מרשימות במאבקי הסמכות שבין בתי המשפט למשפחה לבין בתי הדין הרבניים כך שלקוחות המשרד  זוכים ליתרון פרוצדורלי ומהותי משמעותי בכך שעניינם נדון בערכאה המתאימה לצרכיהם.
תחומי עיסוק