העלמות מס- הפתרון המשפטי כבר כאן

מאת: עו"ד צפריר אוסטשינסקי

 

מהו נוהל גילוי מרצון של נכסים והכנסות?
נפתחה הדרך לדיווח יזום על נכסים, הכנסות וחשבונות בחו"ל שלא דווחו – וזאת ללא החרב המאיימת של אישומים פליליים. 

בתחילת חודש ספטמבר 2014  פירסמה רשות המיסים את הנוהל החדש לגילוי מרצון המאפשר הלבנת הון שלא דווח ולא שולם בגינו מס ללא חשיפת המגלה לסנקציות פליליות .
 
הנוהל החדש מאפשר להציע ולבקש גילוי מרצון של נכסים, חשבונות והכנסות באמצעות משרדנו, תוך שמירה על אנונימיות מלאה עד להגעה להסדר שיעשה ע"י משרדנו מול רשויות המס - ללא זיהוי פרטי המבקש.

עבירות מס- עבירות פליליות
כידוע עבירות עפ"י פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוקי מס אחרים הינן בעלות משמעות ועלולות לגרור סנקציות פליליות. יישום הגילוי מרצון, יסיר מהמגלה את להט החרב המתהפכת של ההליכים הפליליים ותאפשר לו להכשיר את השרצים שהוא סוחב על גבו. 

המלצתנו בעניין זה ברורה – רצוי לנצל את אופציית הגילוי מרצון שנפתחה ולהכשיר ולהלבין את הנכסים ו/או ההכנסות שלא גולו.

משרדנו מנוסה בהגעה להסדרים עם רשות המיסים ויעשה כמיטב יכולתו המקצועית למזער את נזקי ההעלמה שהרי הנוהל החדש מתנה את הסרת ההליכים הפליליים הן בגילוי מרצון והן בתשלום המס, שיכול שיתפרס לא רק על ההכנסה אלא גם על מקור ההון, ככל שזה לא דווח, ושימש לרכישת הנכסים בחו"ל.

כידוע, רשות המסים יצרה קשרים וממשיכה להרחיבם, עם משרדי האוצר במדינות רבות כדי לקבל מהם אינפורמציה על ישראלים המחזיקים נכסים וחשבונות בחו"ל. זו רק שאלה של זמן עד שהמידע יגיע לרשות המיסים ואז, ההשלכות יהיו אזרחיות ופליליות.

בעל עסק? אל תהיה שאנן
קבלו המלצתנו להקדים ולבטל את הרעה – פנו למשרד, תאמו ישיבת יעוץ בכדי שתכנסו לשנה הבעל"ט ללא החשש מפני הליכים פליליים שבדרך כלל כואבים מאוד, יקרים ובסופו של דבר מגדילים את נטל המס המוטל על הנישום.

בשל הדחיפות, נפתח במשרדנו ערוץ מהיר לתאום הפגישה ויישום הגילוי מרצון. פנה עוד היום לסיגל – 03-5706868 כדי שתתאם לכם פגישת יעוץ עם עו"ד צפריר אוסטשינסקי בעניין הגילוי מרצון.

              

• האמור בתוכן זה אינו מהווה ייעוץ משפטי כמשמעותו בכל דין