חיוב בעלי מניות בחובות החברה לרשויות המס


מאת: עו"ד צפריר אוסטשינסקי

חברות הן ישות משפטית עצמאית ונפרדת אך יחד עם זאת על בעלי שליטה מוטלת החובה לנהל את החברות שלהן באחריות וברצינות.

לאחרונה ניתנו שתי החלטות דרמטיות, הן בביה"מ המחוזי – מחוז מרכז והן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע שעסקו בגביית חובות מתאגידים שלא שילמו חובותיהם למס הכנסה או שהפעילות בהן הועתקה לתאגידים אחרים.

בפס"ד שיצא מלפני כב' השופט יוסף אלון, נשיא ביה"מ המחוזי בבאר שבע אושרה החלטת רשות המיסים לחייב את בעלי השליטה בחברה לשלם חוב של החברה בסך של כמעט 6 מיליון ₪.

במקרה זה נוצר חוב מס ע"י קיזוז מס מחשבוניות של חברה מסויימת כשהחברה, נותנת החשבוניות, לא שילמה את המס.

ביה"מ אף קבע כי לשם כך לא נדרשת הוכחת מעשה או כוונה פלילית ודי שעצם הפעולות נעשו ע"י שני תאגידים שהיו בשליטת בעל מניות אחד כדי לגלגל אל כתפיו את האחריות לתשלום המס שנפסד מקופת המדינה.

בביה"מ המחוזי מרכז יצאה החלטה שחייבה חברה לשלם את חובות המס של חברה אחרת שהעבירה את פעילותה לחברה החדשה תוך שהיא מותירה חוב כבד לרשות המסים.

המשותף לשתי ההחלטות הללו כי בתי המשפט מוסיפים נדבך דרמטי להגנה המתפתחת בפסיקה, לאינטרסים של המדינה להגן על קופתה בדרך של חיוב בעלי השליטה או חברות אחרות בחובותיה של החברה החייבת.

יחד עם זאת ראוי לציין כי לא ירדה לטמיון תפיסת האישיות הנפרדת של החברה וכאשר יש טעם כלכלי עצמאי והגון ופעילות בעל השליטה חפה מפעולות פסולות ותכנוני מס לא קבילים, עדיין ברירת המחדל הראשונה והבסיסית היא היות החברה אישיות משפטית נפרדת.

מנסיון עשיר שנצבר במחלקת המיסוי במשרד עורכי הדין אוסטשינסקי ושות'  ובפרט בתחום מיסוי חברות יוצא שרוב רובן של "הפתעות" המס נובעות מאי תכנון ראוי של  מסוי החברה. המדובר בתחום סבוך הנוגע בכמה תחומי משפט מקבילים ובטיפול בו דרושה מיומנות מקצועית גבוהה יחד עם זהירות בקריאת מפת המס של החברה הנישומה..

כדי להגיע לביצועים עסקיים ראויים ותכנוני מס מאושרים ולגיטימיים, ראוי להתייעץ עם מומחי מס. במשרדנו המשרת נישומים עצמאיים וחברות תפגשו באחת ממחלקות המיסוי המנוסות והמקצועיות בישראל.

לתאום פגישת יעוץ נא להתקשר לסיגל – טל. 03-5706868.• האמור בתוכן זה אינו מהווה ייעוץ משפטי כמשמעותו בכל דין